TWÓJ SUKCES

JEST W NASZYCH RĘKACH

Więcej

rekrutacja

Promocja wpisowego 0 zł
Czesne od 418 zł / mies.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/24

Studia licencjackie

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania, zarządzania, kontroli finansowej i budowania strategii przedsiębiorstwa.

Absolwent ma wiedzę na temat unormowań prawnych, stosowanych zasad i praktyk w zakresie rachunkowości i finansów; zna sposoby ewidencji, narzędzia, metody klasyfikacji zdarzeń księgowych, dokonywania oceny wyników.

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania działalność gospodarczej, sporządzania rachunku ekonomicznego, analizy finansowej, wykorzystania nowoczesnych metod i techniki pozwalających prowadzić przedsiębiorstwo o wysokiej produkcji towarowej. Kwalifikacje uprawniają do prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do występowania o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Absolwent ma fachową wiedze w zakresie informatyki, posługiwania się narzędziami i systemami operacyjnymi; zna oraz umie wdrożyć technologie informacyjne stosowanie w firmach działających w sferze produkcyjnej, handlowej, usługowej, w jednostkach administracji samorządowej.

Absolwent jest wyposażony w fachową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie organizacji, funkcjonowania i obsługi segmentów bankowych i ubezpieczeniowych.

Studia podyplomowe

PROMOCJA!
Wpisowe 0 zł

Pierwsza specjalność - od 280 zł

Druga specjalność jednocześnie - od 155 zł

Dołącz do nas

POLSKA

ul. Płońska 57A
ul. Wiklinowa 4
06-400 Ciechanów
tel. 23 684 12 05

Punkty rekrutacyjno-konsultacyjne

UKRAINA

46000 Tarnopol
ul. Bilogirska 18B/157
tel. +380 963 441 848

UKRAINA

65007 Odessa
ul. Malaja Arnautskaja 62
tel. +380 984 229 892

2024 © Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania - All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by studio.silverlook.pl