Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Historia Uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie jest uczelnią wyższą oferującą studia licencjackie, studia krótkiego cyklu oraz studia podyplomowe. Uczelnia powstała w 1998 roku a w dniu 08.10.1998 roku została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 149. Uczelnia powstała z misją zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w obszarze biznesu i zarządzania w odpowiedzi na potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie wniosła znaczący wkład w edukację biznesową i menedżerską w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.


W tym roku (2023) świętujemy 25 lecie uczelni.


Założycielem Uczelni jest Polsko-Greckie Przedsiębiorstwo „PENDEX”, które miało wizję stworzenia instytucji zapewniającej studentom praktyczną wiedzę i umiejętności przygotowujące ich do wyzwań współczesnego świata biznesu. Założyciel uczelni uważał, że edukacja powinna być ściśle powiązana z potrzebami rynku, a studenci powinni być wyposażeni w umiejętności i wiedzę niezbędną do osiągnięcia sukcesu w karierze zawodowej. Programy akademickie Uczelni odzwierciedlają tę wizję, kładąc nacisk na umiejętności praktyczne i doświadczenie w świecie rzeczywistym.


Uczelnią kieruje Rektor prof. dr Leszek Zakrzewski, który jest specjalistą w zakresie zabiegów estetycznych, laseroterapii i kosmetologii medycznej. Poprzednim rektorem był dr Marian Woźniak. W roku jubileuszowym w trosce o dalszy rozwój Uczelni w szczególności o otwieranie nowych kierunków studiów z zakresu nauk medycznych i o zdrowiu, technicznych i społecznych a także innych postanowiono o zmianie nazwy Uczelni i jej siedziby tak aby zrealizować przyjętą strategię rozwoju.