Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Studia II-go stopnia


Studia II-go stopnia
- Studia drugiego stopnia prowadzone na kierunkach:


- bezpieczeństwo wewnętrzne *
- 
zarządzanie 


* Prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w naszej Uczelni tylko punkt konsultacyjno-rekrutacyjny.