Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Władze Uczelni

Rektor - prof. dr Marian Woźniak

Kanclerz - Piotr Sochacki