Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Studia jednolite magisterskie


Studia jednolite magisterskie
Studia jednolite magisterskie prowadzone na kierunkach:


- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna *
- 
psychologia *


* Prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w naszej Uczelni tylko punkt konsultacyjno-rekrutacyjny.