Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Oferta dydaktyczna

REKRUTACJA TRWA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
filie są punktami konsultacyjno-rekrutacyjnymi

Studia krótkiego cyklu


Nasze kierunki - dyplomowany specjalności - ZAJĘCIA W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM

3 semestry, niestacjonarne - weekendowe, wspomagane online, 300 zł miesięcznie przez 15 miesięcy:

- specjalista logistyk
- specjalista informatyk
- specjalista informatyk - programista
- specjalista ds. księgowości
- specjalista ds. sprzedaży
- specjalista ds. kadr i płac
- specjalista ds. administracji
- specjalista ekonomista
- specjalista bankowości
- specjalista opiekunka dziecięca
- specjalista ds. kształcenia

3 semestry, niestacjonarne - weekendowe, wspomagane online, 320 zł miesięcznie przez 15 miesięcy:

- dyplomowany specjalista kosmetolog
- dyplomowany specjalista dietetyk
- dyplomowany specjalista lingwistyki stosowanej

Studia I-go stopnia


- finanse  i rachunkowość
- lingwistyka stosowana*
- dietetyka*
- kosmetologia*
- logistyka*

Studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunkach administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, pedagogika** Link: https://wsge.edu.pl/studia-i-stopnia/
* po ostatecznym zatwierdzeniu,
** Prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w naszej Uczelni tylko punkt konsultacyjno-rekrutacyjny.


Studia II-go stopnia


- Studia drugiego stopnia prowadzone na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie*  link: https://wsge.edu.pl/studia-ii-stopnia/

* Prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w naszej Uczelni tylko punkt konsultacyjno-rekrutacyjny.


Studia jednolite magisterskie


- Studia jednolite magisterskie prowadzone na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia* link: https://wsge.edu.pl/jednolite_mgr

* Prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w naszej Uczelni tylko punkt konsultacyjno-rekrutacyjny.