Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Współpraca z innymi uczelniami

Studia Licencjackie

ADMINISTRACJA

 • Administracja biznesu
 • Administracja celna i skarbowa
 • Administracja usług społecznych

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Detektywistyka z elementami ochrony osób i mienia

PEDAGOGIKA

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce
 • Zarządzanie w biznesie

Studia Magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Bezpieczne zarządzanie biznesem
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w biznesie/ Business Administration (zakres również w języku angielskim)
 • Menedżer hotelarstwa i turystyki/ Hospitality and Tourism Management (zakres również w języku angielskim)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PSYCHOLOGIA

Studia w języku angielskim:

Obecnie prowadzimy kształcenie w języku angielskim na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie dla dwóch specjalności: „Hotel and Tourism Management” oraz „Business Administration”.


Na studiach II stopnia oferowanych jest obecnie pięć specjalności na kierunku Zarządzanie: „Business Administration”, „Business Information Systems”, „Hospitality and Tourism Management”, „Health Care Management”, „Engineering Management”.