Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Studia I-go stopnia


Studia I-go stopnia
- finanse i rachunkowość*
  -- Zarządzanie finansami w biznesie i administracji
  -- Rachunkowość i finanse
  -- Finanse i organizacja przedsiębiorstw rolniczych
  -- Informatyka w finansach i zarządzaniu
  -- Bankowość i ubezpieczenia
  -- Zarządzanie ryzykiem i metody aktuarialne
  -- Internatiomal business - studies in English
  -- Inwestycje i nieruchomości


- lingwistyka stosowana **
- dietetyka **
- kosmetologia **
- logistyka **


Studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunkach:


- administracja ***
- 
bezpieczeństwo wewnętrzne ***
- 
zarządzanie ***
- 
pedagogika ***


* PROMOCJA do 15 sierpnia br. - 10% czesnego przez cały okres studiów


** po ostatecznym zatwierdzeniu,
*** Prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w naszej Uczelni tylko punkt konsultacyjno-rekrutacyjny.