TWÓJ SUKCES

JEST W NASZYCH RĘKACH

Więcej

Wpisowe 200 zł
Czesne od 430 zł / mies.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2022/23

Studia licencjackie

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania, zarządzania, kontroli finansowej i budowania strategii przedsiębiorstwa.

Absolwent ma wiedzę na temat unormowań prawnych, stosowanych zasad i praktyk w zakresie rachunkowości i finansów; zna sposoby ewidencji, narzędzia, metody klasyfikacji zdarzeń księgowych, dokonywania oceny wyników.

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania działalność gospodarczej, sporządzania rachunku ekonomicznego, analizy finansowej, wykorzystania nowoczesnych metod i techniki pozwalających prowadzić przedsiębiorstwo o wysokiej produkcji towarowej. Kwalifikacje uprawniają do prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do występowania o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Absolwent ma fachową wiedze w zakresie informatyki, posługiwania się narzędziami i systemami operacyjnymi; zna oraz umie wdrożyć technologie informacyjne stosowanie w firmach działających w sferze produkcyjnej, handlowej, usługowej, w jednostkach administracji samorządowej.

Absolwent jest wyposażony w fachową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie organizacji, funkcjonowania i obsługi segmentów bankowych i ubezpieczeniowych.

Studia podyplomowe

PROMOCJA!
Wpisowe 50 zł

Pierwsza specjalność - od 300 zł

Druga specjalność jednocześnie - od 270 zł

Zgodnie z pismem z AHE w Łodzi do naszej Uczelni, zamieszczamy przeprosiny:

W imieniu Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie pragnę przeprosić Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi za zamieszczenie na stronie internetowej naszej uczelni zdjęć obejmujących wizerunek rektora i prorektorów. Powyższe działanie było całkowicie bezprawne, ponieważ autorskie prawa majątkowe do powyższych zdjęć przysługuje Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która nie wyraziła zgody na ich wykorzystanie przez reprezentowaną przeze mnie uczelnię.
Prof. dr Leszek Zakrzewski
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzana w Ciechanowie

Dołącz do nas

POLSKA

ul. Płońska 57A
ul. Wiklinowa 4
06-400 Ciechanów
tel. 23 684 12 05

Punkty rekrutacyjno-konsultacyjne

UKRAINA

46000 Tarnopol
ul. Bilogirska 18B/157
tel. +380 963 441 848

UKRAINA

65007 Odessa
ul. Malaja Arnautskaja 62
tel. +380 984 229 892

ARMENIA

Yerevan
Nor Aresh 50st. 12.
tel. +374 010438808
tel. +374 041098808

2023 © Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania - All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by studio.silverlook.pl