Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

DYPLOMOWANY SPECJALISTA KOSMETOLOG

Dyplomowany specjalista kosmetolog

 Również dla osób bez matury 

 

Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także zajmuje się problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Kosmetologia zajmuje się badaniem, opisywaniem, leczeniem i pielęgnowaniem skóry, włosów i paznokci. Jest ona ściśle związana z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną. Kosmetolog jest specjalistą ochrony zdrowia.

Podczas gdy medycyna służy leczeniu chorób, opracowywaniu sposobów ochrony zdrowia, kosmetologia związana jest z pielęgnacją skóry, włosów i paznokci. Działania kosmetologów mają na celu zwiększenie atrakcyjności fizycznej, uzyskanie zdrowego wyglądu oraz unikanie efektów starzenia się i zmian chorobowych skóry. Kosmetologia zajmuje się przywracaniem oraz zwiększaniem za pomocą środków kosmetologicznych (sprzętu i preparatów) atrakcyjności fizycznej ciała ludzkiego.

Do zadań kosmetologa należy diagnostyka skóry, dobranie odpowiedniego rodzaju zabiegu kosmetologicznego, zastosowanie kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, wykonanie zabiegu z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej oraz medycznej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry. Ponadto kosmetolog organizuje stanowiska pracy i prowadzi gabinet kosmetologiczny oraz ocenia poprawność i estetykę wykonanego zabiegu.

Zatrudnienie:

Dyplomowany specjalista kosmetolog  znajduje zatrudnienie w gabinetach kosmetologicznych oraz odnowy biologicznej, klinikach medycyny estetycznej oraz kosmetologii medycznej, a także firmach kosmetycznych w dziale produkcji, szkoleń, dystrybucji czy sprzedaży kosmetyków lub kontroli jakości. Może również pracować w laboratoriach, zajmujących się badaniem skuteczności działania produktów kosmetycznych oraz w redakcjach profesjonalnych pism. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Treści kształcenia:

·       Anatomia człowieka,

·       Fizjologia i patofizjologia człowieka,

·       Wprowadzenie do kosmetologii,

·       Kosmetologia pielęgnacyjna i lecznicza,

·       Kosmetologia upiększająca i wizaż

·       Kosmetologia medyczna i zabiegi estetyczne,

·       Podstawy chemii,

·       Biochemia,

·       Chemia i receptura kosmetyczna,

·       Surowce kosmetyczne i ziołolecznictwo,

·       Biologia medyczna ,

·       Mikrobiologia,

·       Histologia i histopatologia,

·       Podstawy dietetyki,

·       Historia medycyny i kosmetologii,

·       Podstawy dermatologii,

·       Sprzęt kosmetologiczny,

·       Podstawy podologii,

·       Podstawy trychologii,

·       Pierwsza pomoc przedmedyczna,

·       Biofizyka i laseroterapia,

·       Higiena i sterylizacja,

·       Etyka i ochrona własności intelektualnej,

·       Diagnostyka kosmetologiczna,

·       Aromaterapia i kosmetyka naturalna,

·       Fizykoterapia i masaż,

·       Podstawy działalności gospodarczej,

·       Język angielski zawodowy,

·       Komunikacja interpersonalna i praca w zespole,

·       Bezpieczeństwo i higiena pracy,

·       Prawo w medycynie i kosmetologii.

 

Warunki rekrutacji*:

Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.

Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.