Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

DYPLOMOWANY SPECJALISTA INFORMATYK – PROGRAMISTA

Dyplomowany specjalista informatyk – programista


 Również dla osób bez matury 


Dyplomowany specjalista informatyk-programista może podjąć pracę:


·       w firmach informatycznych zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą oprogramowania,


·       w branży gier komputerowych,


·       w firmach zajmujących się oprogramowaniem WEB,


·       w przedsiębiorstwach tworzących produkty i usługi oparte na metodach sztucznej inteligencji,


·       we wszystkich sektorach korzystających z technologii IT, m.in. w bankowości, przemyśle elektronicznym, handlu, motoryzacji, transporcie, w branży telekomunikacyjnej i medialnej.


Treści kształcenia:


·       Tworzenie witryn internetowych,


·       Systemy zarządzania treścią (CMS),


·       Bazy danych,


·       Programowanie po stronie serwera,


·       Programowanie po stronie klienta,


·       Programowanie w języku Java,


·       Język obcy zawodowy.


Warunki rekrutacji*:


Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.


Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.