Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

DYPLOMOWANY SPECJALISTA INFORMATYK

Dyplomowany specjalista informatyk


 Również dla osób bez matury 


Dyplomowany specjalista informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, m.in.:


·        działy obsługi informatycznej każdej firmy,


·       obsługa i administrowanie sieci komputerowych,


·       działy obsługi graficznej wydawnictw,


·       działy obsługi marketingowej firm,


·       projektowanie i administrowanie stron,


·       własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.


Treści kształcenia:


·       Podstawy działalności gospodarczej,


·       Język angielski zawodowy,


·       Komunikacja interpersonalna i praca w zespole,


·       Bezpieczeństwo i higiena pracy,


·       Podstawy programowania,


·       Algorytmy i złożoności,


·       Architektura systemów komputerowych,


·       Systemy operacyjne,


·       Technologie sieciowe,


·       Języki i paradygmaty programowania,


·       Programowanie i obsługa druku 3D,


·       Wprowadzenie do sztucznej inteligencji,


·       Podstawy baz danych,


·       Inżynieria oprogramowania,


·       Systemy wbudowane.


Warunki rekrutacji*:


Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.


Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.