Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

DYPLOMOWANY SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Dyplomowany specjalista ds. sprzedaży


 Również dla osób bez matury 


Specjalista ds. sprzedaży nabywa kompetencje z zakresu podstaw ekonomii, obsługi klientów, organizacji i pracy zespołu. Poznaje nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje ze współpracownikami i zarządem. Podczas kształcenia wykorzystywane będą aktywne metody prezentacji wiedzy, z zastosowanie ćwiczeń i warsztatów interaktywnych.


Treści kształcenia:


·       Organizacja i techniki sprzedaży,


·       Obsługa klientów,


·       Marketing w działalności handlowej,


·       Przedsiębiorca w handlu,


·       Język obcy w działalności handlowej,


·       Sprzedaż towarów,


·       Symulacyjna firma handlowa,


·       Towar jako przedmiot handlu.


Warunki rekrutacji*:


Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.


Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.