Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Władze

Rektor - prof. dr Leszek Zakrzewski


Doktor nauk, specjalista zabiegów estetycznych, laseroterapii i kosmetologii medycznej.

Dyrektor Kliniki Kosmetologii Medycznej i Medycyny Estetycznej Skin Clinic JLDA. Współpracownik Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Praktyk zabiegów estetycznych i laseroterapii oraz kosmetologii sprzętowej. Członek European Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology. Profesor wizytujący w International College of Cosmetology w Rydze, Łotwa.

Twórca specjalności kosmetologia medyczna. Ukończył również studia w zakresie chemii i informatyki (zastosowania informatyki w medycynie i statystyka medyczna, chemia kosmetyczna i chemia żywności) oraz psychologii i pedagogiki. Trener i egzaminator VCC modułu „Pracownik usług kosmetycznych”. Długoletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki, w tym na kierunkach kosmetologia, pielęgniarstwo, dietetyka, psychologia, pedagogika, medycyna estetyczna. Autor wielu publikacji naukowych, autor i współautor podręczników: Anatomia i fizjologia skóry, „Fizjologia układu wewnątrzwydzielniczego”, „Mezoterapia igłowa” oraz innych. Współpracuje w zakresie organizacyjnym, naukowym i dydaktycznym z wieloma uczelniami w kraju i zagranicą. Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Ukończył „Advanced Beauty Therapy Diploma Course” w Manchesterze w Wielkiej Brytanii oraz wiele certyfikowanych kursów z zakresu laseroterapii, mezoterapii, wypełniaczy a także szkolenie „Basic Techniques in Dermatologic Surgery” organizowane przez ESCAD.

Współpracuje z praktykami medycyny estetycznej i kosmetologii oraz dostawcami preparatów w Korei, Turcji, Litwie, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii. Zainteresowania naukowe skupione są na etiologii zmian skórnych, laseroterapii, mezoterapii, zastosowania substancji pochodzenia naturalnego w kosmetologii i medycynie. Interesuje się również wpływem diety na procesy starzenia się skóry oraz zagadnieniami na pograniczu psychologii, dietetyki, kosmetologii i medycyny w tym uzależnieniami od mediów cyfrowych. Specjalista zarzadzania szkołą wyższą. Autor wielu projektów kierunków studiów i studiów podyplomowych.

Jego pasją jest wykonywanie zabiegów estetycznych i z zakresu laseroterapii oraz przekazywanie interdyscyplinarnej i nowoczesnej wiedzy studentom i słuchaczom, jak również tworzenie unikatowych kursów i szkoleń oraz zarządzanie procesem dydaktycznym i szkoleniowym.

Kanclerz - Piotr Sochacki
Historia zmian

Data Modyfikujący
2023-06-09 Piotr Sochacki
2021-12-08 Piotr Sochacki
2021-12-08 - Utworzenie Piotr Sochacki